Al-‘Arabiyya lughatī 3 – Mitt språk är arabiska 3

Kort om Al-‘Arabiyya lughatī 3 – Mitt språk är arabiska

Denna bok ger eleven möjlighet att lära sig arabiska på ett pedagogiskt och roligt sätt.

Boken består av två enheter. Varje enhet innehåller fem kapitel med tillhörande övningar, grammatiska övningar och 12 allmänna övningar.

Kapitälerna är korta och följs av fem frågor vars svar återfinns i texten.
De allmänna övningar stimulerar eleven att tänka först innan den svarar på frågorna. Istället
för den vanliga diktamen väljer eleven själv några meningar och skriver dem utantill.

Boken kräver inte ett skrivhäfte, utan det finns adekvat plats till svaren i boken.

I boken finns några små dikter och två sagor.

De allmänna övningarna består av 12 övningar som handlar om texterna i enheten.
Boken ger eleven, i stort sätt, möjlighet till självstudier Denna bok är inte avsedd till någon specifik årskurs eller någon specifik ålder, utan den är skriven på ett sätt som passar alla åldrar enligt elevens nivå.