Al-‘Arabiyya lughatī 1 – Mitt språk är arabiska 1

Kort om Al-‘Arabiyya lughatī 1 – Mitt språk är arabiska 1

Denna bok tillämpar ett nytt sätt för arabiska inlärning. Den ger eleven möjlighet att lära sig arabiska på ett enkelt och roligt sätt som motiverar eleven att lära sig arabiska.
Boken innehåller bland annat:

  • Hela alfabetet, som introduceras på ett enkelt sätt i kombination med förtydligande bilder.
  • Till en början introduceras eleven till bokstäverna enskilt som sedan sätts samman i enkla ord.
  • Eleven övar på att skriva bokstaven för att sedan läsa enkla ord innehållande bokstaven.
  • Efter var fjärde bokstav finns det övningar som möjliggör för eleven att repetera bokstäverna.